Yoğuşma nedir ?
  Yoğuşmalı Kombi
  Ürünler
  Satış Sonrası Hizmetler
  Kampanyalar
  Yoguşmalı Kazan Ve Kaskad Sistemleri
   Doğalgaz ön ödemeli ısınma sistemi
  Hakkımızda
  İletişim

  Kaskad ve Boyler'li kazanlar
  Daire ve kolonlar

   Doğal gaz nedir?
   Doğal gazın avantajları
   Rezervlerin ömrü
   Diğer yakıtlarla karşılaştırma
   Doğal gaz kullanım alanları
   Doğal gaz ve güvenlik


Doğalgaz ön ödemeli ısınma sistemi

Ön ödemeli elektronik kartlı sayaç sistemi, 1991’den bu yana Avrupa’da yaygın olarak kullanılan ve giderek ekonomik ömrünü dolduran mekanik sayaçların yerine tercih edilen bir sistemdir. Teknolojik gelişmeleri yakından takip eden Elektromed ülkemizin bu sistemle tanışmasında öncülük etmiş olan firmalardan biridir.

Ön ödemeli elektronik kartlı sayaç sistemi, 1991’den bu yana Avrupa’da yaygın olarak kullanılan ve giderek ekonomik ömrünü dolduran mekanik sayaçların yerine tercih edilen bir sistemdir. Teknolojik gelişmeleri yakından takip eden Elektromed ülkemizin bu sistemle tanışmasında öncülük etmiş olan firmalardan biridir.

Klasik tip sayaçlar uzun bir geçmişe sahip olsalar da ölçüm sistemlerinde yaşanan hızlı teknolojik gelişmeler insan hayatını kolaylaştırmaya yönelik yeni sistemler üretmektedir. Bu sistemlerin başında gelen ön ödemeli, smart kart kullanan yeni teknoloji elektronik sayaç sistemi hem idareler hem de abonelerin zaman ve para tassarrufu yapmalarını sağlamaktadır.

Elektromed Ön Ödemeli Sayaç Sistemleri Özellikleri:

 • Sistem, ön ödemeli kredi (kontör) esasına dayanır. Abonelere satın aldıkları kredi tutarında kullanım hakkı verir.
 • Kullanılan smart kartların kopyalanması olanaksız olduğu için sistem %100 güvenilirdir.
 • Sayaçlar LCD ekranları aracılığıyla abonelere kullanım ve bilgi mesajları aktarır, böylelikle kullanıcı dostu bir sistem haline gelir.
 • Sahip olduğu otomatik kontrol özelliği sayesinde Elektromed ön ödemeli sayaçlar kullanıcının hata yapmasına izin vermez.
 • Sistemdeki her sayaç kendi smart kartına sahiptir.
 • Sayaç kaçak kullanım girişimini algılar, bu girişimi hafızasına kaydeder, sonrasında sayaç kendini kapatarak elektrik, su veya gaz kullanımına izin vermez.

Sayaç Kredi Yükleme Avantajları:

 • Sayaç aboneyi kredi bitmeden önce uyarır.
 • Sayaçtaki kontör bittiği ya da yüklenmediği takdirde, sayaç aboneye yedek kredi kullanım olanağı tanır. İdarenin belirlediği miktarda yüklenen yedek kontör, abone sayaca kredi yüklediğinde toplam miktardan düşülür.
 • Yedek kredinin tükendiği ya da kredi yüklemesi yapılmadığında, sayaç kendini kapatır ve elektrik, su, gaz kullanımını durdurarak ekranda “KREDİ AL” mesajı belirir.
 • Sayaç pilinin bitmesinden önce, abone ekran mesajı ile uyarılır. Uyarılara karşın abone duruma müdahale etmezse ve pil biterse, sayaç kapanır ancak varolan kredi ve tüketim durumunu hafızasına kaydettiği için herhangi bir veri kaybı söz konusu olmaz.
 • Elektronik smart kart, ait olmadığı bir sayaçta 4 defa arka arkaya kullanılmak istendiğinde kullanım dışı olur.
 • Abone, sayacına ait smart kartı keybettiğinde, idare tarafından yeni kart verilir ve eskisi iptal edilir.

Ön ödemeli sistemin diğer avantajları:

 • İdare farklı bölgelere, farklı tarifeler uygulayabilir. İdarenin tarife değişiklikleri aynı anda tüm satış ofislerine aktarılır ve güncellenir.
 • Ön ödemeli sistemde abone sabit fiyat garantisine sahiptir. Abone yüklenen kredi tükeninceye kadar, meydana gelen fiyat artışından etkilenmeyecektir.
 • Kullanılan smart kartların kopyalanması olanaksız olduğu için sistem %100 güvenilirdir.
 • “KREDİ AL”, “KREDİ AZ”, “KONTROL”, “PİL AZ”, vb gibi sayaç mesajları LCD ekranda gösterilir.

Kartlı sayaç sistemi sahip olduğu özellikleri ile aşağıdaki işlemlerin yapılmasını gereksiz hale getirir. Böylelikle iş gücü, kırtasiye masrafları gibi zorunlu uygulamalardan tasarruf edilir.

 • İlk ve son okuma işlemleri
 • Ödenmeyen faturalar nedeniyle sayaçların mühürlenme/açma ve sayaç sökme/takma işlemleri
 • İdarenin fatura hazırlama ve dağıtım işlemleri
 • Tüm kredi tüketim hareketlerinin Kredi Satış Ofisi terminallerinden izlenebilmesi
 • Fatura ve ödeme takibi konularının ortadan kalkması
 • Sistemin yüksek güvenlik derecesine sahip olması
 • Elektromed ön ödemeli elektronik su sayaçları, tesisatta meydana gelen sızıntıları anlar ve idareye smart kart üzerinden bilgi verir.

Elektromed Ön Ödemeli Sayaç Sistemi sayesinde;

 • Personel giderlerinde %85,
 • Kırtasiye giderlerinde %50,
 • Ulaşım giderlerinde %90 tasarruf sağlanır.
 • Ön ödemeli sistemi ile %25 finansal kazanç sağlar.
 • İdareler açısından ödenmeyen fatura sorunu ortadan kalkar.

ÖN ÖDEMELİ SAYAÇ SİSTEMİ BİLEŞENLERİ: A- Elektronik Sayaç B- Smart Kart C- Kredi (Kontör) Satış Birimleri ve Merkez Bilgisayar

A - ELEKTRONİK SAYAÇ Elektronik sayaç yarı iletken komponentlerden oluşan, elektrik, su veya gaz tüketim miktarını ölçmek için kullanılan cihazdır. Sistemde aboneler, tüketimden önce ödeme yaparlar. Satın alınan kredi (kontör), elektronik sayaca, üzerinde mikroçip taşıyan smart kart kullanılarak aktarılır. Kredisi biten sayaç kendini kapatarak, abonenin tüketim yapmasına izin vermez.

- ELEKTRONİK KONTROL BİRİMİ Tüm tüketim ve durum bilgilerini değerlendiren, LCD ekranı, kapama ünitesini ve kart okuyucu birimini kontrol eden kısımdır.

- LCD EKRAN Sayaç 8 alfanümerik karakter ve durum simgelerine sahip LCD ekran ile tüketim ve durum bilgilerini aboneye bildirir.

- KART OKUYUCU Smart kartın sayaca yerleştirildiği ve kartın sayaç ile haberleşmesinin sağlandığı arayüz birimidir. Kredi(kontör), smart kartın kart okuyucu birimine yerleştirilmesi ile sayaca kolayca yüklenir. Smart kartın sayaç üzerinde; kart okuyucuda bırakılmasına gerek yoktur. Yükleme işlemi bittikten sonra, abone kartını sayaçtan almalıdır.

- KESİCİ ÜNİTE Sayaç, kullanımı kontrol etmek üzere kesici üniteye sahiptir. Kesici ünite elektrik sayacında röle; su ve gaz sayacında vana şeklindedir. Kredisi biten veya yetkisiz müdahalede bulunulan sayaç, kesici ünitenin aktif hale gelmesi ile elektrik, su veya gaz kullanımına otomatik olarak son verir.

-Pilin doluluk durumu, LCD ekrandaki seviye göstergesi ile aboneye bildirilir. Pil durumu ayrıca, smart kart aracılığı ile idareye de bildirilir. Biten piller bu takiple belirlenir ve servis tarafından değiştirilir.

- Sayaç iki adet güvenlik sensörüne sahiptir. Bu sensörler ana gövde kapağı ve pil kapağı altında bulunur. Bu kapaklardan birinin yetkisiz şahıslar tarafından açılması durumunda, sayaç bu müdahale detaylarını (tarih, saat, tip vb.) hafızasına kaydeder ve kesici ünite aktif hale gelerek sayaç kendini kapatır; elektrik, su veya gaz kullanımına izin vermez. Bu durumdaki sayaç, ancak idarenin vereceği servisle kullanıma izin verir.

ELEKTRONİK SAYAÇ ÖZELLİKLERİ

- Sisteme bağlanan elektronik sayaç, otomatik açma&kapama ünitesine sahiptir. Elektrik , su ve gaz sayaçlarının açma&kapama özelliği abonenin sahip olduğu smart kart ile kullanılır. Kullanılan enerji veya su miktarı, sayaca yüklü krediden (kontör) düşülür.

- Smart kartın sayaç üzerine bırakılmasına gerek yoktur. Abone, kredi yükleme işlemini tamamladıktan sonra, kartı alır.

Kredi (Kontör) Yükleme

- Sayaçta yüklü olan kredi(kontör) miktarı, önceden belirlenmiş bir seviyenin altına düştüğünde, sayacın LCD ekranında “KREDİ AZ” mesajı belirir. Sayaçtaki kredi tamamen bittiğinde, su ve gaz sayacı için vana kapanır, elektrik sayacı için kesici birim(röle) devreye girer; su, elektrik veya gaz kullanımına izin vermez. Ekranda “KREDİ AL” anlamında mesaj belirir. Bu durumda abone yeni kredi(kontör) almalı smart kart aracılığı ile sayaca kredi yüklemesi yapmalıdır.

- Sayaç hafızasında kredi(kontör) bilgisinin tutulduğu 2 bölüm vardır: Asıl Kredi ve Yedek(Rezerv) Kredi bölümleri. Yedek Kredi kavramı, kredi satın alınamayacak ofis saatleri dışında ve hafta sonlarında, abonenin mağdur olmaması, elektrik, su ve gaz kullanımından mahrum kalmaması için geliştirilmiştir. Yedek kredi miktarı Kredi Satış Noktalarının kapalı olabileceği en uzun süre dikkate alınarak, idare tarafından belirlenir.

- Abone kredi (kontör) satın aldığında smart kartına kredi (kontör) yüklenir. Smart kartın sayaca yerleştirilmesi ile Kontör sayaca transfer edilir. Smart karttan transfer edilen kredi, önce hafızanın yedek kredi bölümüne yüklenir, kalan kredi de asıl kredi bölümüne yüklenir.

- Sayaç yedek kredi kullanımına, asıl kredinin tamamen bitmesinden sonra başlar. Asıl kredi bittiğinde, sayaç vana/röle kesici birimi ile kendini kapatır. Yedek kredinin kullanılması için, smart kartı sayaca bir kez yerleştirildikten sonra sayaç; elektrik, su veya gaz kullanımına izin verecektir. Bu yöntemle abone kredi satın alması konusunda uyarılmış olur.

- Sayaçta yüklü kredi tükenmeden de ekstra kredi sayaca yüklenebilir. Yeni yüklenen kredi miktarı, sayaçta mevcut olan kredi miktarına eklenecektir.

Smart Kart Kullanımı

- Her bir abone, kendine ait smart karta sahiptir. Bir abone, diğer abonenin smart kartını kullanamaz. Abonenin sayacı ile smart kartı, birebir eşleştirilmiştir.

- Her bir smart kart, idare tarafından verilen bir ID numarasına sahiptir. Sayaç, her kredi yükleme işleminde ID numarasını sayaçla eşlenen numara ile uyumluluğu açısından kontrol eder.

- Smart kartını veya yüklü kredi miktarını herhangi bir nedenle geri vermek isteyen abone idareye başvurur. İdare sayaca yüklü krediyi “İADE KARTI” kullanarak yapacağı işlem ile, smart karttaki krediyi, kredi satış noktasında geri alır. Geri alınan kredinin bedeli aboneye ödenir. Kredinin idare tarafından geri alınmasından sonra, sayaçta kredi(kontör) kalmaz.

Sayaç Pil Özellikleri

- İdare, geri kredi alımı ve sayaçta kalan kredi konusunda belirli bir alt limit getirebilir. Bu limitin üstündeki miktarlar geri alınır.

- Sayaçların tüm elektronik devreleri ve pili, mekanik kısımlardan izole edilmiştir.

- Sayaçların enerji kaynağı 10 yıl dayanım süresi olan 3,6V Lityum pildir.

- Pil, sayacın ön kısmında bulunan sayaç yuvasında bulunur ve pil kapağı ile güvenliği sağlanır.

- Sayaç pili servis tarafından değiştirilir. Sayacın pil kapağının altında bulunan güvenlik sensörü sayesinde, pil kapağı açıldığında sayaç kendini kapatır ve ekranda “CEZA” mesajı belirir.

- Servis, pili yuvasından çıkardığında, sayacın hafızasındaki kredi bilgisi korunduğu için herhangi bir bilgi kaybı olmaz.

-Servisin pil değişiminden sonra, sayaç kaldığı yerden çalışmaya devam eder.

- Pil değişiminde hafızadaki diğer tüketim bilgileri de korunur.

- “CEZA” mesajı pil kapağının kapanmasına kadar devam eder. Bu mesaj idarenin sayaca müdahalesini gerektirir. Servis sahip olduğu “YETKİ KARTI”nı kullanarak sayacın normal hale gelmesini sağlar.

- İdare kullanıcının aboneliğini iptal edebilir. Herhangi bir nedenle aboneliğin iptal edilmesi durumunda, sayacın hafızasındaki kredi miktarı geri alınır. Bu işlem “İPTAL” mesajıyla ekrana yansıtılır.

- Sayaçların AMR(Otomatik Sayaç Okuma) sistemi ile idareye bağlı olması durumunda idare, kredi satışlarına, raporlara, bilgilere ve çalışmalara, abone kontrollerine ve sayaç durumlarına ait bilgilere ulaşma imkanına sahip olur.

ARIZA TESPİT KARTI (YEŞİL KART)

Arıza Tespit Kartı (Yeşil Kart), Elektromed tarafından, ön ödemeli sayaç sistemlerinde idarelerin ve servis birimlerinin kullanımı için tasarlanmıştır.

Kartlı ön ödemeli sistemde, sayaç ile idare bilgisayarı arasındaki bilgi alışverişi smart kart aracılığı ile yapılmaktadır. İdarenin servisleri de, işlemlerinde smart kart kullanmaktadır. Bir servis teknisyeninin amacı, arızalı sayaçtaki tüm tüketim ve durum bilgilerine ulaşmaktır. Arıza Tespit Kartının (Yeşil Kart) fonksiyonu bu noktada önem kazanır. Burada iki nokta öne çıkar:

a) Yeşil kart, arızalı sayaç ile servis teknisyeninin kullandığı arıza tespit cihazı arasında bir bağlantı görevi görür. Teknisyen, arızalı sayaçtaki bilgilere ulaşmak için smart kart yerine, yeşil kartı kullanır. Yeşil kart ile teşhis cihazı arasındaki fiziksel bağlantı data kablosu ile sağlanır. Yeşil kart, servis teknisyenlerine esnek hareket kabiliyeti sağlar. Servis sayaçtaki bilgilere, sayaca ait smart karta veya idareye ait yetki kartına gerek duymaksızın, yeşil kart ile ulaşır.

b) Servis teknisyeni yeşil kart kullanarak sayacın Mikro İşlemci ve Hafıza birimi EEPROM birimlerine fiziksel olarak ulaşabilir. Smart kart ile bu kısımlara ulaşmak mümkün değildir. Yeşil kartın diğer bir özelliği, herhangi bir harici güç kaynağı gerektirmemesidir. Yapacağı işlem için gerekli enerjiyi, içindeki bilgiye ulaştığı sayaçtan sağlar. Bu da servis teknisyenine sahada, esnek bir çalışma ortamı sağlar. Elektromed'in gerçekleştirdiği ön ödemeli sayaç sistemlerini tercih eden idareler ve onların servis ekipleri, sahada arızalı sayaçların teşhis ve arıza giderme işlemlerinde yeşil kartı etkin olarak kullanmaktadırlar. İdareler, hızlı ve etkin servis vermek zorunda olduklarından yeşil kartın bu amaca yönelik tasarlanmış olması uygulamada etkinliği ve verimliliği artırmaktadır.

 

LCD EKRAN MESAJLARI

KONTROL: Kredi var, vana kapalı halde; abone kartının takılması beklenmektedir.

SERVİS: Vana ile ilgili problem var demektir. Vana, normal zaman diliminde faaliyetini tamamlayamamıştır. Abonenin servis çağırması gerekmektedir.

CEZALI: Sayaca yetkisiz müdahale olmuştur. Abone adına hazırlanmış yetkili kartı ile çözülebilir.

PİL AZ: Pil voltajı zayıflamıştır. Abonenin servis çağırması gerekir.

PİL SON: Pil kullanım dışıdır. Abonenin servis çağırması gerekir.

İPTAL: İdare tarafından sayaç, geçici olarak iptal edilmiştir. Kredi ve sarfiyat bilgileri saklıdır. İdarenin abone adına hazırladığı “YETKİ” kartı ile çözülebilir.

KREDİ AZ : Kredi miktarının, kritik limitin altına düştüğü konusunda ikaz eder.

KREDİ AL : Kredi bitmiştir. Kesici birim (Vana/Röle) devrededir. Abonenin kredi satın alması gerekir.

HATALI : Okutulan kart, sisteme ait fakat kart kodu tutmuyordur. Kartın hata katsayısını azaltır. Eğer 4 kere hatalı işlemi yapılırsa kart kilitlenir ve bir daha kullanılamaz.

B - SİSTEMDE KULLANILAN SMART KARTLAR

1) Yetki Kartları (İdare tarafından kullanılan) a- Kapama (İptal) Kartı b- Açma Kartı c- İade Kartı d- Kontrol Kartı

2) Abone Kartları a- Elektronik Smart Kart

1) YETKİ KARTLARI

a) KAPAMA (İPTAL) KARTI: İdare herhangi bir nedenle sayacı kullanıma kapatmak istediğinde, bu kart kullanılır. Bu durumda abone hiçbir şekilde elektrik, su veya gaz kullanamaz. Sayacın tekrar aktif hale gelmesi, idare tarafından Açma Kartı kullanılarak yapılacak işlem ile mümkün olur.

b)AÇMA KARTI: Sayacın “Ceza”, “Servis” mesajları göstererek kilitlendiği durumlarda, sayacın tekrar aktif kullanım durumuna getirilmesi, idarenin “Açma Kartı” ile yapacağı işlem ile mümkündür. Sadece “Açma Kart” kullanılarak sayaç elektrik, su veya gaz geçişine izin verir hale getirilir.

c)İADE KARTI: Smart kartta kalan kredinin herhangi bir nedenle, abone tarafından geri verilme isteðğinde, idare “İADE KARTI” kullanır. Bu işlem abonenin idareye başvurusu üzerine yapılır. İdare yetkili teknisyeni, İADE KARTI’nı abonenin sayacına takar ve sayaçtaki kredinin İade Kartına transferi gerçekleşir. Sayaçtaki kredinin aktarılmasının ardından, sayacın kesici ünitesi (vana/röle) devreye girer, sayaç kendini kapatır. İade kartı, teknisyen tarafından idareye ulaşır. Geri alınan kredi miktarı bilgisayar aracılığı ile okunur. Geri alınan kredi miktarı karşılığı aboneye, idare tarfından ödeme yapılır. Kredi geri alma işlemi sadece idare tarafından ve İade Kartı kullanılarak gerçekleştirilir.

d)KONTROL KARTI: Kontrol Kartı, sayaçların tüm birimlerini rutin olarak kontrol etmek için İdare tarafından kullanılır. Kontrol Kartı, takılı olduğu sayacın tüm problemlerini (düşük pil seviyesi, vana/röle problemi vb) kaydeder. Bu bilgiler servis müdürlüğüne iletilir.

2) ABONE KARTLARI

a)SMART KART : Abonenin , Kredi Satış Birimi'nden aldığı krediyi sayaca yüklemesi için kullandığı karttır. Sayaç numarası ile smart kart numarası eşleştirilmiştir. Asıl ve yedek (rezerv) kredi bilgileri smart kart ile aktarılır. Kullanılan smart kart, ISO 7816-3 standardının belirttiği güvenlik protokolüne sahiptir.

SAYAÇTAN MERKEZE TAŞINAN BİLGİLER

 • Abone Numarası
 • Abone Tipi
 • Sayaç Numarası
 • Sayaç Tipi
 • Karttaki Ana(Asıl) Kredi
 • Karttaki Yedek Kredi
 • Sayaçta Kalan Kredi
 • Sayaçta Harcanan Kredi
 • Pil Seviyesi
 • Sayaca Son Kredi Yükleme tarihi
 • Son elektrik, su, gaz kullanma tarihi
 • Ceza Tarihi
 • Arıza Tarihi
 • Sayaç Durumu
 • Vana / Röle Operasyon Sayısı

BİLGİSAYAR SİSTEMİNİN YAPISI

- ELEKTROMED ön ödemeli, smart kart kullanımlı elektik, su ve gaz ölçüm sisteminin bilgisayar yapısında, İdare Merkezi’nde 2 adet ana bilgisayar (server) bulunur. Bu ana bilgisayarın biri asıl, biri de köprü(bridge) ve back-up server olarak işlev görür. Sistem NT işletim sisteminde, Oracle yazılımını kullanır.

- Sistemde idare merkezinde bulunan ana bilgisayar, Kredi Satış Merkezlerindeki ve Kredi Satış Noktalarındaki(POS) bilgisayarlar ile her zaman bağlantılı "on-line" durumdadır.

- Sistemde mevcut bulunan bilgisayarlar şunlardır: 1 - İdare merkezinde bulunan ana bilgisayarlar (server) 2 - Kredi Satış Merkezlerinde bulunan bilgisayarlar 3 - Kredi Satış Noktalarında(POS) bulunan bilgisayarlar.

- Ana bilgisayar, server olarak adlandırılır. Bütün bilgiler ana bilgisayarda saklanır ve aynı zamanda ana bilgisayar aracılığıyla ile kredi satış merkezleri ve kredi satış noktaları kontrol edilir. Ana bilgisayarda NT işletim sistemi ile Oracle yazılımı çalışır.

- Merkezdeki ikinci bilgisayar, ana bilgisayarı destekler. Bütün satış bilgileri, ikinci bilgisayarda toplanır. Bu bilgiler ana bilgisayara transfer edilir. Sistemde ikinci bilgisayar, ana server ile satış noktaları arasında köprü görevi görür. Bilgi akışını sağlamak için, ikinci bilgisayarda Digiboard multiplexer ve özel yazılım kullanılır.

- İkinci bilgisayar ile terminaller arasındaki bağlantı, her bir terminalin sahip olduğu model ile gerçekleştirilir.

- Her bir satış terminali kart okuyucu ve smart karta kredi yükleme birimine sahiptir. Bu birimler aracılığıyla ile kredi yükleme, geri kredi alma, yeni abone ekleme, abone takibi vb. operasyonlar gerçekleştirilir. Yapılan tüm işlemlerden İdare istatistiksel bilgi transferi ile haberdar edilir.

C- KREDİ SATIŞ MERKEZLERİ VE KREDİ SATIŞ NOKTALARI

- Kredi satışı yapılan yükleme birimleri; Kredi Satış Merkezleri ve Kredi Satış Noktalarıdır (POS). İdare kredi satış merkezlerini en az 4 adet kredi yükleme bilgisayarından oluşturur, bu merkezlerde kredi satış miktarları daha yüksek seviyede gerçekleşir. Kredi Satış Noktaları (POS), sadece bir adet kredi yükleme bilgisayarına sahiptir. Kredi satış noktaları bankalarda, büfelerde, diğer idarelere ait gişelerde bulunur.

- Kredi satış noktalarında bulunan smart kart okuma ve kredi yükleme cihazlarına ait bilgisayarlar, idare merkez bilgisayarına (Server) tam uyumludur.

- Abone, kredi yüklemek üzere satış birimine gittiğinde, smart kart aracılığıyla ile tüm bilgiler satış birimi bilgisayarında görülür. Abone ödemesini yaptıktan ve smart karta kredisi yüklendikten sonra kartını alır.

- Kredi satış merkezlerindeki ve kredi satış birimlerindeki tüm bilgisayarlar İdare merkezindeki ana bilgisayara (server) bağlıdır. Abone ile satış birimi arasında gerçekleştirilen tüm işlemler, her bir satış biriminin sahip olduğu modem cihazları aracılığı ile ana bilgisayara iletilir. İşlem maliyeti tasarrufu ve yüksek güvenlik sağlanmış olur.

- Sistemde son teknolojiye sahip, işlem hızı en yüksek bilgisayarlar kullanılır. Bilgisayar sektöründeki tüm gelişmeler takip edilerek, sisteme yeni bilgisayarlar eklenir, böylece işlem hızı daha da arttırılır.

- Sistem 3 ayrı güvenlik seviyesine sahip yazılım sistemi ile korunur. Bunlar; a) İşlem seviyesindeki güvenlik kodları b) Satış terminalleri seviyesindeki güvenlik kodları c) Sistem yazılımı seviyesinde, en yüksek güvenlik seviyesine sahip kodlar.

Böylece sistem tüm iç ve dış yetkisiz müdahalelere karşı korunmuş olur.

 

 

 

Copyright @ 2006, EFE Mühendislik, Tüm Hakları Saklıdır
Telefon : 0542 617 19 43
E-Posta : efemuhendis@hotmail.com
Adres : Şükrüpaşa Mh. 164. Sk.
Uğraş Sitesi B Blok No.: 2/B Dükkan : 11 Bodrum Kat EDİRNE
Tasarım ve Kodlama: 22TasarıM